وجیزه

دست نوشته های یک سایبر ژورنالیست

وجیزه

دست نوشته های یک سایبر ژورنالیست

وجیزه

وبگاه شخصی محسن رضائیوجیزه:کلام مختصر و مفید
-------------------------------
سخن باید مختصر و مفید باشد
از "جان برآید و بر "جان" بشیند


سایبر ژورنالیست:
«روزنامه نگار اینترنتی»

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

رسانه، ابزاری که این روزها زندگی ما را باخود عجین کرده است، و با شیوه ها و ابزارهای متعدد سعی در القای اهداف خود در اذهان عمومی مردم دارد، از آنجایی که بدنبال هر هدفی فکری در پس آن نهفته است؛در این راستا، مهم ترین ابزار رسانه های امروز ی[روزنامه،اینترنت،رادیو و تلویزیون و…]طبیعتاً برای تحقق آرمانهای خود، سبک خاصی را نیز مد نظر قرار می دهند.

  • محسن رضائی اصل