وجیزه

دست نوشته های یک سایبر ژورنالیست

وجیزه

دست نوشته های یک سایبر ژورنالیست

وجیزه

وبگاه شخصی محسن رضائیوجیزه:کلام مختصر و مفید
-------------------------------
سخن باید مختصر و مفید باشد
از "جان برآید و بر "جان" بشیند


سایبر ژورنالیست:
«روزنامه نگار اینترنتی»

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

توهم پرتقالی تدبیر و امید

«اقتصاد»موضوعی که در این ایام از مجالس دید و بازدید هم دست بر نمی دارد و نقل مجالس عید شده است، افزایش قیمتها و عدم ثبات آن معضلی است که این روزها سفره های مردم را رنگ به رنگ کرده،و نارضایتی هایی را نیز بوجود آورده . سوالی که در این روزهای آغازین سال اذهان را درگیر خود کرده، علت عدم توانمندی دستگاه های اجرایی و نظارتی برثبات قیمتهاست؛ سوالی که در همین مجالس بین مردم رد و بدل می شود و هیچ جوابی را بدنبال خود ندارد.

  • محسن رضائی اصل